Buitengewoon concert door Consortium Musicum Divertimento Breda


De coronamaatregelen vanaf maart 2020 hebben ook voor CMD Breda gevolgen
gehad. Om die reden konden de muziekreizen 2020 en 2021 helaas geen
doorgang vinden. Wij gaan ervan uit dat 30 juli t/m 6 augustus 2022 de muziekreis
wél kan doorgaan. De organisatie in Montsoreau (F) heeft het bestuur aangegeven
die periode graag de CMD-musici weer gastvrij te willen ontvangen!
Tot die tijd wil CMD Breda ook graag van zich laten horen. Er is gekozen om een
concert te organiseren en te verbinden met ‘600 jaar Elisabethvloed’. De fraaie
14e -eeuwse Lambertuskerk in Raamsdonk is de concertlocatie. Een deel van de
toren is nog van vóór de verwoestende vloed die plaatsvond in de nacht van 18 op
19 november 1421.
Meer informatie over dit concert zal spoedig op onze website te vinden zijn.